Včely robotnice

Včely robotnice

VČELY ROBOTNICE
Ako dlho žije včela v lete?
V letnom období včela žije pomeme krátko. Dĺžku života včely ovplyv­ňuje fyzické opotrebovanie, ktoré zá­visí od vzdialenosti, z ktorej prináša vodu, peľ a nektár, od sily vetra, tep­loty ovzdušia a vo veľkej …

Viac

Včelia pastva a výroba medu

Včelia pastva a výroba medu

Čo láka hmyz na kvety?
Hmyz na kvety láka farebnosť koruny kvetu i tvar celej rastliny. Ešte účinnejším lákadlom opeľovačov je vôňa kvetov a rastlín, ktorú vytvárajú éterické oleje vylučované rastlinami v čase ich kvitnutia. Na vylučovaní vône kvetov je …

Viac

Biológia včiel

Biológia včiel

Čo je gén?
Gén je dedičná vloha podmieňujúca vznik určitej vlastnosti organizmu. Predpokladá sa, že všetky vlastnos­ti organizmu majú svoje gény. Súbor všetkých génov sa volá genotyp. Pred­poklad existencie génov sa zakladá na poznatku, že pri krížení môže určitá vlastnosť …

Viac

Matky

Matky

Prečo sa včelia matka nazýva matkou?
Včelia matka sa nazýva matkou preto, lebo z vajíčok ňou nakladených pochádzajú všetky včely vo včelstve. Vajíčka kladie neustále viac rokov, čím sa včelstvo obnovuje. Prežije mnoho ňou založených generácií ro­botníc i trúdov.

Kedy

Viac

Trúdy

Trúdy

Koľko trúdov býva v jednom včelstve?
V normálnom včelstve býva okolo 2000 až 3000 trúdov. Matka však môže položiť v jednom včelstve aj nie­koľko desaťtisíc trúdích vajíčok, ak sa včelstvo k tomu vedie umelými zá­sahmi včelám, menovite na manipu­lačnom rámiku; …

Viac

Anatómia včely

Anatómia včely

Z čoho je kostra včelieho tela?
Kostra včelieho tela je z chitínu. Chitín je polysacharid obsahujúci du­sík, ktorého štruktúra sa podobá štruktúre celulôzy. Stavebnou jednot­kou chitínu je však acetylglukôza­min. Chitín sa pevnosťou a pružnosťou podobá rohovine a je chemicky veľmi …

Viac
0