Mojevcely.sk

Med

Med

Včelí med
– je najstaršie sladidlo ľudstva,
– je zmes jednoduchých cukrov, ktoré sú ľahko stráviteľné a prechádzajú priamo do krvi,
– na rozdiel od cukru nezaťažujú tráviace orgány a obličky,
– obsahuje dôležité biologické látky (enzýmy a fermenty), cenné …

Viac

Včely robotnice

Včely robotnice

VČELY ROBOTNICE
Ako dlho žije včela v lete?
V letnom období včela žije pomeme krátko. Dĺžku života včely ovplyv­ňuje fyzické opotrebovanie, ktoré zá­visí od vzdialenosti, z ktorej prináša vodu, peľ a nektár, od sily vetra, tep­loty ovzdušia a vo veľkej …

Viac

Včelia pastva a výroba medu

Včelia pastva a výroba medu

Čo láka hmyz na kvety?
Hmyz na kvety láka farebnosť koruny kvetu i tvar celej rastliny. Ešte účinnejším lákadlom opeľovačov je vôňa kvetov a rastlín, ktorú vytvárajú éterické oleje vylučované rastlinami v čase ich kvitnutia. Na vylučovaní vône kvetov je …

Viac

Biológia včiel

Biológia včiel

Čo je gén?
Gén je dedičná vloha podmieňujúca vznik určitej vlastnosti organizmu. Predpokladá sa, že všetky vlastnos­ti organizmu majú svoje gény. Súbor všetkých génov sa volá genotyp. Pred­poklad existencie génov sa zakladá na poznatku, že pri krížení môže určitá vlastnosť …

Viac

Matky

Matky

Prečo sa včelia matka nazýva matkou?
Včelia matka sa nazýva matkou preto, lebo z vajíčok ňou nakladených pochádzajú všetky včely vo včelstve. Vajíčka kladie neustále viac rokov, čím sa včelstvo obnovuje. Prežije mnoho ňou založených generácií ro­botníc i trúdov.

Kedy

Viac

Trúdy

Trúdy

Koľko trúdov býva v jednom včelstve?
V normálnom včelstve býva okolo 2000 až 3000 trúdov. Matka však môže položiť v jednom včelstve aj nie­koľko desaťtisíc trúdích vajíčok, ak sa včelstvo k tomu vedie umelými zá­sahmi včelám, menovite na manipu­lačnom rámiku; …

Viac

Anatómia včely

Anatómia včely

Z čoho je kostra včelieho tela?
Kostra včelieho tela je z chitínu. Chitín je polysacharid obsahujúci du­sík, ktorého štruktúra sa podobá štruktúre celulôzy. Stavebnou jednot­kou chitínu je však acetylglukôza­min. Chitín sa pevnosťou a pružnosťou podobá rohovine a je chemicky veľmi …

Viac

Propolis

Propolis

Propolis ako prírodný liečivý zdroj

Propolis je zmes vosku a živíc, ktoré sú zozbierané z rastlín, predovšetkým z kvetových a listových pukov. Včely ho používajú ako tmel na otvory a trhlinky, tesnia medzery v plátoch a taktiež ničia pozostatky škodcov, …

Viac

Rojenie

Rojenie

Ako pre kazdého živočícha na tejto planéte je aj pre včely základnou úlohou rozmnožovanie. Včely vytváraju organizované spoločenstvo v počte od 15000 do 60000 včiel. Takéto spoločenstvo nazývame včelstvo a tvoria ako keby jeden organizmus. Prirodzené rozmnožovanie včelstiev sa uskutočnuje …

Viac

Peľ

Peľ

Včelí peľ radíme medzi včelie produkty, ale je to vlastne produkt kvitnúcich rastlín. Kvitnúce rastliny produkujú peľové zrnka, ktoré včely zbierajú a formujú ich spolu s výlučkami svojich žliaz a nektáru do hrudiek nazývaných peľové obnôžky. Tieto obnôžky včely prenášajú …

Viac
0