Pastovaný med

Kryštalizácia medu je jeho prirodzená vlastnosť, ktorá je aj určitou známkou pravosti a kvality medu. Rýchlosť kryštalizácie medu – premena medu z jeho tekutého stavu na stuhnutý kryštalický stav- je u rôznych medov časovo rôzna. Závisí to hlavne od pomeru ovocného cukru – glukózy, k hroznovému cukru – fruktóze, ktorá je obsiahnutá v konkrétnom mede. Pri neriadenom skryštalizovaní med stuhne a manipulácia s ním sa stáva obtiažnou, čo je u spotrebiteľov nežiadúce a preto dávajú prednosť medom v tekutom stave.
Do tekutého stavu med dostaneme kedykoľvek jeho ohriatím v tzv. vodnom kúpeli, alebo za pomoci rôznych stekutovačov medu, čo sú vlastne vo svojej podstate ohrievače medu. Nevýhoda premeny medu z tuhého do tekutého stavu je tá, že pri každom ohriatí sa zvyšuje obsah HMF v mede čo znižuje jeho kvalitu a hrozí pri tomto procese aj nebezpečie z tzv. „prehriatia medu“. K tomu dochádza vtedy, keď pri tomto ohrievaní teplota prekročí určitú hodnotu  a tým dôjde k zničeniu enzýmov, ktoré sú pre med z hľadiska výživy človeka dôležité.
Pastovanie medu je riadená kryštalizácia medu. Pastovaním upravíme med na jemne kryštalickú hmotu. Pastovaný med sa nazýva tiež krémový med, lebo svojou konzistenciou pripomína krém. Pastovaný med je populárny hlavne preto že je ľahko natierateľný, ľahko sa naberá, netečie, nekvapká a skladovaním nemení svoje vlastnosti. Na pastovanie sa hodia medy kvetové najvhodnejší je med repkový. Napriek tomu že agátový med patrí medzi kvetové medy je tento na pastovanie úplne nevhodný pre svoju typickú vlastnosť že kryštalizuje až po niekoľkých mesiacoch.

Množství

Price: €6.00

Shipping: €0.00

Tento produkt je vyprodán.